9L/AGOR-0003 Apertura de la IX Legislatura. | Trámites

ORGANIZACION DEL PARLAMENTO

9L/AGOR-0003 Apertura de la IX Legislatura.


Trámites

25/6/2015  Mesa del Parlamento
Inicio de tramitación en Mesa
25/6/2015  Mesa del Parlamento
Calific. y ad. a tr. para Pleno
1/7/2015  Pleno del Parlamento
Apertura de Legislatura